Elkedjan Hallabro Elektriska AB

Adress: Tennvägen 11C, 371 50 Karlskrona

Tel: 0455-69 33 00

E-post: karlskrona@hallabroel.se