”Installatörerna har en extrem närhet till sina kunder
och marknaden. Man vet vad kunderna vill ha,
vad som verkligen är mervärden.”

"KUNSKAP HELA VÄGEN, FRÅN 

PRODUKT TILL INSTALLATION"

Magnus Kroon, VD Elkedjan Teknik

- Vad är Elkedjan Teknik?
Det är ett nätverk med drygt 200 elinstallatörsföretag runt om i Sverige. Vi är faktiskt den största… och även den enda rikstäckande kedjan för elinstallatörer. Vi är helt enkelt mer än bara en grossist… vårt yttersta uppdrag är att göra våra medlemmar lönsamma.

- Vad betyder 200 installatörsföretag i antal elektriker?
I runda tal handlar det om drygt 1.700 elektriker…en stor grupp.

 

- Ett annat återkommande ord är lösningar. Vad är en lösning?
Det är något mer än bara pris, produkt och logistik. Det handlar om en lösning ur ett slutkundsperspektiv. Det kan exempelvis röra energibesparing, reglering och styrning. Vi ger helt enkelt våra medlemmar verktyg i form av färdiga koncept som man kan erbjuda sina kunder. Där en del är produkter och en annan är kunskap som vi och våra medlemmar kan erbjuda.

- Installation eller lösning, är det inte bara två ord för en och samma sak?
Nej, definitivt inte. En lösning är ett helhetsbegrepp från början till slut, där till och med finansiering kan vara en del. Elinstallation är bara EN del av en lösning.

- Elkedjan Teknik och Elkedjan Butik, vilka kopplingar har ni till varandra?
Vi är väldigt nära varandra, de flesta inom Elkedjan har både butik och elinstallation, det har visat sig vara en stark kombination.

- Ser du några fördelar med detta?
Absolut! Våra butiker har exempelvis en helt annan kunskap om det man säljer i jämförelse med sina konkurrenter. Vi når också segmenten som ofta hamnar mitt emellan konsument och objektsidan. Exempelvis bostadsrättsföreningar.

- Framtiden för den professionella elmarknaden? Kommer den att förändras?
Vi är mitt i en stor förändringsprocess på flera olika plan. Elen ” byggs in” redan från början i allt större utsträckning, vilket gör att de traditionella arbetsuppgifterna för en elektriker minskar. Samtidigt ökar kraven på kunskap då produkterna och koncepten blir alltmer komplicerade. Ta det intelligenta hemmet som exempel, det är redan verklighet i mångt och mycket. Sedan kommer branschen givetvis att påverkas av de politiska beslut som fattas framöver.

- Planerna för Elkedjan Teknik?
Fortsätta på den inslagna vägen.. utveckla och bli bäst på det vi kallar vår bas; produkt, sortiment och logistik. Men sedan också fortsätta arbetet med att både ”tänka och skapa lösningar”. Vi ser det som en naturlig del i en entreprenad. Vi ska också utveckla samarbetet med Elkedjan Butik. Skapa gemensamma lösningar.. bra exempel är Boka din elektriker och Boka din ljussättare. Men det finns mycket mer att göra!

- Har du något framtida nyckeord?
Jag har inte ett men väl tre; snabbfotade, enkla och nyfikna. Kan vi leva upp till de här orden, då kommer vi skapa affärer!

Magnus om;

Branschen
Det är en konservativ bransch. Vi måste bli mer öppna och nyfikna. Våga sälja i mycket större omfattning än idag. Den bästa säljaren är ju elektrikern, men det drar vi alldeles för lite nytta av idag. Tänk bara hur många kundbesök vi gör varje dag.Här finns stora möjligheter.

Den enskilda elektrikerns roll
Som jag nämnde alldeles nyss; elektrikern är den bästa säljaren, men då måste man bli bättre på säljprocessen i sig. Lära sig att förstå mjuka värden.

Elkedjans roll
Vi ska vara branschens utmanare. Vi verkar på en helt annan spelplan än grossisterna på marknaden. Vi har både kunskapen och vägen ända ut till den färdiga elinstallationen. Det ska vi dra nytta av!