2017-06-14

650 diplomerade elektriker

Vi är stolta över att 650 elektriker/projektledare har diplomerats som framtidens elektriker och säljare genom Elkedjan Teknik Akademi!

Utbildningen i professionellt affärsmannaskap innebär att Elkedjan Tekniks elektriker har blivit ännu bättre på att se dig som kund och därmed kunna erbjuda lösningar som passar just dig. En modern elektriker med nyfikenhet, öppenhet och engagemang. Med andra ord - mer en bara en elektriker.

"Denna utbildningen borde
alla, på mitt företag, gå"

Reaktionerna från deltagarna har varit enhälligt positiva och den allra vanligaste kommentaren är ”denna utbildning borde alla på mitt företag gå!”

Framtidens elektriker diplomerade 

Bilden är från sista utbildningstillfället i Borås, några av alla glada elektriker som utbildats i professionellt affärsmannaskap och diplomerats under våren. Johan Aktanius på Elkedjan Anderssons El i Mjölby fick dessutom pris för sin personliga prestation under utbildningen.

Till hösten fortsätter vi att utbilda ännu fler elektriker. Vi tror på att kunskap och kompetens är en av våra framgångsfaktorer!

Skribent:
Anna-Karin Larsson