2018-01-01

Elbilsladdning

Eldrivna fordon blir en allt vanligare syn på svenska vägar i takt med att de stora biltillverkarna släpper nya modeller. Politiska beslut som gynnar elbilsägande bidrar också till ökat intresse för att skaffa mer miljöanpassade fordon.


Marknaden för elbilar är dock fortfarande i ett tidigt skede och många ställer frågor. Var och hur laddar man en elbil? Hur lång tid tar det att ladda? Hur långt kan man köra på ett laddat batteri? 
I vår folder Elbilsladdning försöker vi ge svar på några av frågorna.