VÅRA LÖSNINGAR

Energibesparing

Intresset för energibesparing har under senare år ökat kraftigt. Högre energikostnader
parat med allt större miljöhänsyn har starkt bidragit till ett förändrat synsätt. Idag pratar man allt oftare
om en byggnads livskostnad där energi utgör en väsentlig del.
Våra medlemsföretag är utbildade och certifierade för att projektera, leverera och underhålla lösningar
inom behovsstyrd energibesparing. För industri, bygg/fastigheter och offentlig förvaltning.
Våra lösningar baserar sig på ett antal olika delar där vår kunskap utgör grunden.
Kunskapen om hur man skapar minskad elförbrukning och längre livslängd på ansluten
elektrisk utrustning.

Elsäkerhet

I takt med att el och elektriska installationer tar större plats i vårt samhälle, blir elsäkerheten allt viktigare.
Det finns tydliga och lagstadgade krav från myndigheter när det gäller elanläggningar. Vi har både kunskapen
och kompetensen att hjälpa dig. Det gäller allt ifrån allmänna lagkrav till specifika och praktiska lösningar
kring din elanläggning.

Service

Vill du undvika onödiga driftstopp och reparationskostnader? Då är löpande service helt avgörande.
Om något mot förmodan ändå skulle ske, så finns vi snabbt på plats. Elkedjan Teknik finns representerat
över hela Sverige, en extra trygghet. Tillsammans med dig tar vi fram ett avtal som är anpassat till din
verklighet och dina behov. Vi blir helt enkelt en naturlig och trygg partner i din vardag när det gäller
el och ellösningar.

Finansiering

Vi hjälper dig att hitta den finansieringslösning som passar dig allra bäst.
Genom att ligga i framkant med dina ellösningar minskar du samtidigt risken för onödiga driftstopp och
reparationer. Med vår finansiering kan du också;
- behålla en god likviditet.
- tidigarelägga dina teknikinvesteringar för att öka din konkurrenskraft.
- sprida dina totalkostnader över längre tid med en lösning som innefattar teknik-, installations- och
underhållskostnader.
- minska dina driftskostnader och samtidigt begränsa dina anläggningskostnader.
- skapa ett bättre kassaflöde, med förutsägbara betalningsplaner och enklare budgetering.