ELSÄKERHET

I takt med att el och elektriska installationer tar större plats i vårt samhälle, blir elsäkerheten allt viktigare.
Det finns tydliga och lagstadgade krav från myndigheter när det gäller elanläggningar. Vi har både kunskapen
och kompetensen att hjälpa dig. Det gäller allt ifrån allmänna lagkrav till specifika och praktiska lösningar
kring din elanläggning.

Elkontroll
Vi gör en grundlig genomgång och analys av hela din elanläggning. Den bygger
på en noga utprovad metodik och process parat med vår djupa kunskap. Vi ger
dig i förlängningen ett konkret och tydligt förslag på vilka vägar som finns till både
energibesparing och ökad säkerhet. Tryggt, säkert och med minimalt problem
för dig.

Eldriftsansvar
Med vår hjälp kan du fokusera på din kärnverksamhet. Vi tar helt enkelt över
eldriftsansvaret i ditt företag eller för din fastighet.
Inte bara initialt, utan löpande. Vi ansvarar för allt som rör el och elsäkerhet.
Drift, löpande analys (med förbättringsförslag) och inte minst säkerhet.
Det innebär att du alltid har bra kontroll på ekonomi, säkerhet och även miljö
när det gäller dina elanläggningar.