ENERGIBESPARING

Intresset för energibesparing har under senare år ökat kraftigt. Högre energikostnader parat
med allt större miljöhänsyn har starkt bidragit till ett förändrat synsätt. Idag pratar man allt oftare om
en byggnads livskostnad där energi utgör en väsentlig del.
Våra medlemsföretag är utbildade och certifierade för att projektera, leverera och underhålla lösningar
inom behovsstyrd energibesparing. För industri, bygg/fastigheter och offentlig förvaltning.
Våra lösningar baserar sig på ett antal olika delar där vår kunskap utgör grunden. Kunskapen om
hur man skapar minskad elförbrukning och längre livslängd på ansluten elektrisk utrustning.

 

DELARNA

Förstudie

FÖRSTUDIE Läs merVi tar ”tempen” på din fastighet/anläggning. Genom modern metodik analyserar vi
anläggningen.
Rent praktiskt innebär det att vi mäter din inkommande el för att se hur din
anläggning mår.
Vi analyserar dina värden och tar sedan fram förslag på hur du kan spara både
energi och pengar. Bland annat med hjälp av våra EKO-enheter.
» Läs mer om förstudien

 

EKO - Fastighet

EKO-F Läs merEnergibesparing för kommersiella fastigheter. Grunden utgörs av en förstudie.
Med utgångspunkt från den föreslår och genomför vi sedan konkreta åtgärder för
att sänka din energiförbrukning.
EKO-fastighet bygger på en teknik och en produktserie som är utvecklad och
optimerad för kommersiella installationer med mixade elmiljöer.
Med hjälp av EKO-Remote (som är ett webbgränssnitt) kan du följa elförbrukning
och elbesparing i realtid.
Du gör det direkt via din smartphone, läsplatta eller din dator.
» Läs mer om EKO-enheterna

 

EKO - Belysning

EKO-B Läs merEnergibesparing för alla typer av belysningsanläggningar, såväl ute som inne.
Grunden utgörs av en förstudie. Med hjälp av den identifierar vi och tar fram
den optimala kombinationen mellan energibesparing och effektiv belysning.
EKO-belysning bygger på en teknik och en produktserie som är utvecklad och
optimerad för olika typer av belysningslösningar.
Med hjälp av EKO-Remote (som är ett webbgränssnitt) kan du följa elförbrukning
och elbesparing i realtid.
Du gör det direkt via din smartphone, läsplatta eller din dator.
» Läs mer om EKO-enheterna