"8 VILLOR I BESPARING"

Mikael Nilsson, på Elteknik i Värnamo, kikar in i boxen för att kolla alla grunddata. Ett varmt ljus sprider sig i rummet. Det låter som inledningen på en roman, men så är det inte. Snarare en historia om hur man kan spara stora pengar med enkla medel. Grunden är vår EKO-förstudie där vi analyserar möjligheterna till energibesparing. Nästa steg handlar om installation av någon av våra EKO-enheter.

- Det handlar inte om en investering, utan helt enkelt om en installation med besparing i säger Mikael. Det första objektet är snart i hamn. Det började för ett halvår sedan med ett möte hos den lokala ICA-handlaren i Värnamo. - Jag tog med mig fastighetsägaren vid första mötet. Det är viktigt att både hyresgäst och fastighetsägare är med i processen från början. Att man verkligen tar sig tiden. Det var ett positivt möte, men det fanns ändå ett mått av skepsis kring besparingsmöjligheterna.


Hur gick processen till?

- Det är en enkel process, den består av fyra delar; besök, mätning, förslag och installation. Sedan är det givetvis en hel del arbete där emellan. I det här fallet besökte vi gemensamt vårt huvudkontor i Anderstorp där den här typen av anläggning redan fanns i drift. Jag tror att det var det som gjorde att vi fick affären.

Hur stor är besparingen i ICA-butiken?

- Man sparar runt 6% per år. Eller 80.000 kW. Det är lika mycket som åtta normalstora villor förbrukar i värme per år! I det här fallet valde man att satsa på direkt energibesparing istället för att köpa nya frysdiskar. Det fanns helt enkelt mer att vinna med den här installationen.

Hur går uppföljningen till?

- Vi kommer att göra två uppföljningar per år för att redovisa besparingarna. Jag ser det som ett nytt sätt att jobba, du är närmare kunden och kundens vardag. Vi jobbar tillsammans ur ett förebyggande perspektiv. Det är en angreppsvinkel som jag tror mycket på avslutar Mikael.

Om Elteknik

Startade 2002 i Värnamo. 8 anställda jobbar huvudsakligen på lokal basis. Inriktningen är övervägande entreprenad, men man har medvetet försökt att vrida verksamheten mer åt service och lösningar. - Vi gjorde en ordentlig genomlysning av både marknaden och vår egen verksamhet. Vi bestämde oss för att jobba närmare våra kunder och deras verksamheter. Mer förebyggande med service och lösningar. Det har redan visat sig fungera. Vi har bland annat slutit avtal med Värnamo Energi. Jag tror att kunderna egentligen vill köpa lösningar i större omfattning än man gör idag.

Långsiktighet blir allt viktigare, det är också först då man kan genomföra rejäla energibesparingar. Gå från att släcka bränder, till att förebygga, det är vår nyckel.

 

Mikael om Elkedjan Teknik

Vad är Elkedjan Teknik för dig?

- Långsiktighet. Vi blir som ”det lilla företaget i det stora”. Jag tänker bland annat på alla praktiska saker som vi får hjälp med i vardagen. Alla typer av upphandlingar, från bensinavtal till arbetskläder. Sedan trivs jag med människorna på huvudkontoret i Anderstorp.


Ser du dig själv som medlem eller som kund?

- Definitivt som medlem, känns som jag är en del av Elkedjan, vi har ett öppet och bra samarbete. Vi har nästan dagliga kontakter, dessutom träffar vi både ledning och andra medlemmar på utbildningar och konferenser.


Varför gick du med?

- Hela konceptet med tjänster och lösningar. Tjänster som gör det enklare för oss att driva vår verksamhet. Hela lösningar med kompetensutbildning och certifieringar som gör att vi kan ta nya typer av jobb som enskilt företag.


Vad är absolut bäst?

- Det är tänket med både tjänster och lösningar. Alla vi som är medlemmar äger och utvecklar hela paketet tillsammans. De traditionella grossisterna är ju helt annorlunda, där är man bara en kund. Och bakom många av grossisterna står ju dessutom stora multinationella bolag. Vi kan bli ändå lite bättre på att dra nytta av varandras kunskaper inom kedjan, så det finns lite till att jobba på.

Mikael Nilsson, Elteknik i Värnamo

Mikael Nilsson, Elteknik i Värnamo