VÅRT ARBETSSÄTT.

Alldeles oavsett storlek på objekt eller entreprenad så utgår vi alltid från en helhetstanke. Den vilar på fyra olika delar; analys, rådgivning, installation och service. Som yrkesmän har vi ett tydligt ansvar hela vägen. Från val av produkter till installation och inte minst funktion.

Analys                 

Vilka krav och önskemål har du som kund? I vilken omgivning ska elinstallationen ske? Hur ser övriga parametrar ut? Vi har ett helt batteri med frågor för att säkerställa att du verkligen får det du söker. Givetvis ansvarar vi även för att elinstallationen följer alla de regler och krav som finns. Det handlar om både säkerhet och trygghet och i förlängningen ekonomi och miljö. EKO-förstudie är ett av våra verktyg (läs mer >>)


Rådgivning 

En självklar del för oss. När vi gjort vår analys presenterar vi vårt förslag. I större objekt eller entreprenader är rådgivningen en helt avgörande del. Hur kan lösningen bli ännu bättre? Vilka delar och detaljer bildar tillsammans en starkare helhet? 
Vi pratar i termer om en byggnads livslängd. Det innebär att man kan vinna på en lösning som initialt kanske är dyrare, men på sikt betydligt billigare. Vi har en rad olika lösningar när det gäller alltifrån energibesparing till elsäkerhet (läs mer >>)

 

Installation 

Det vi förknippas med i de allra flesta sammanhang. Men värt att komma ihåg; en väl genomförd analys och ett väl genomtänkt förslag gör att elinstallationen både går snabbare och blir bättre. Och på så vis mer ekonomisk.

Service               

I takt med att el och ellösningar tar en allt större plats i allas vår vardag, så ökar tillförlitlighetskraven. Ett elavbrott i en industri eller i en fastighet kan kosta stora pengar.
Ett sätt att undvika onödiga avbrott är regelbunden service. Vi tecknar allt fler serviceavtal med våra kunder. Avtal tydligt anpassade efter din verklighet och dina önskemål. Det fina är att vi finns i hela landet om du behöver ett rikstäckande avtal.
Vi har en rad olika lösningar som gör att du kan skapa en bättre elekonomi (läs mer >>)

 

Vi tror på och brinner för långsiktiga relationer och hållbra helhetslösningar. Oavsett var du bor i vårt avlånga land så är det aldrig långt till en Elkedjan-installatör, varken geografiskt eller servicemässigt. Vi är din närmaste elektriker.